Sponsordag den 2 september


Föreningen  ordna vartannat år sponsorträff, där vi bjuder våra sponsorer på information om vår verksamhet.
 
Läs en detaljerad redogörelse av årets sponsorträff under Aktiviteter 2017.